Natječaji za nabavu

 
Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi, NN 110/07, 125/08 propisuje:

(1) Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:

* obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili
* je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

(2) Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10) objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihvog izvršenja.
 
 
 
Pravilnik o provodjenju postupka nabave
Datum objave: 1.7.2017
 
Javna nabava razvojni projekt Ustanove
Datum objave: 18.9.2017
 
Predmet nabave: Studija ekonomske izvodljivosti projekta i urbanističko-arhitektonsko rješenje razvojnog projekta ustanove Thalassotherapia-Crikvenica
 
 

Stranica u bazi:

 
 
1
 
 
 
 
WEBCAM
Web kamera Thalassotherapia Crikvenica - Europe, Hrvatska, SopaljskaThalassotherapia
© Thalassotherapia Crikvenica 2007. - Gajevo šetalište 21 - 51260 Crikvenica - Croatia - Tel. +385 51 407 666
Design & Development OlympiaStudio 2007.